Home Абонаментна поддръжка

Абонаментна поддръжка

Във всяка сфера се използват компютри, принтери и друга техника. Но не навсякъде е оправдано наемането на специалист, който да се грижи за правилното функциониране на компютърната техника и софтуера. Заради това по-изгодно е да се сключи договор с външна фирма, доставчик на такива услуги, която ще осигури висококфалифицирани специалисти на разположение, когато ви потрябват на разумна цена.

 

Ние ви предлагаме екип от инженери – магистри, специалисти в подръжката на хардуер, софтуер и локални мрежи в помощ на вашия бизнес.

Нашите абонаментни планове се изготвят въз основа на броя работни места. Едно работно място включва компютър, монитор и евентуално принтер.

  • За до 5 работни места – 240лв / месец
  • От 5 до 10 работни места – 320лв / месец
  • От 10 до 20 работни места – 480лв / месец
  • Над 20 работни места – индивидуална оферта с оглед на броя обекти и др.

Всички цени са с включен ДДС.

Абонаментните планове включват:

  • Неограничен брой посещения на място в зависимост от нуждата;
  • Неограничен брой он-лайн поддръжка;
  • Ремонт на принтери, монитори и друг хардуер – само труда /без евентуално вложени материали/;
  • Зареждане на тонер касети или доставка на консумативи с 15% отстъпка.